РМО вчителів інформатики Волноваського району

 
Сайт учителя інформатики Бройченка А.Г.

План роботи районного центру дистанційної освіти

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів інформатики за 2015 рік

 

 

Інформатика – один з улюблених інноваційних предметів шкільної підготовки. Він робить школу сучасною та наближає її до життя, вимог суспільства.

У 2015 році методичну роботу районного методичного об’єднання вчителів інформатики було побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки педагогів. Робота була спрямована на розвиток і впровадження на уроках основних видів компетентності школярів, використання інтерактивних методів  навчання  як  інноваційна  діяльність  сучасного вчителя. Основна увага була спрямована на саморозвиток, самоосвіту, самовдосконалення особистості вчителя.

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів показав, що підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, педагоги працювали над пошуком ефективних форм і методів роботи. Кожен учитель спрямовував свої зусилля на реалізацію конкретної  проблеми, яка включає використання нестандартних форм роботи, впровадження інноваційних технологій, розвиток творчих здібностей учнів.

Районне методичне об’єднання вчителів інформатики працює керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Концепцією загальної середньої освіти, Національною доктриною розвитку освіти, Державною національною програмою «Освіта України ХХІ ст.», директивними та інструктивними документами Міністерства освіти та науки України, управління освіти та науки ОДА, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

До складу методичного об’єднання вчителів інформатики входить ___ педагогів. Всі школи району забезпечені комп’ютерною технікою.

Методична тема над якою працювали вчителі інформатики у 2015 році: «Оновлення змісту викладання інформатики в сучасній школі.»

У роботі методичного об’єднання поєднуються колективні, індивідуальні форми роботи, застосовуються нетрадиційні методи їх проведення, зорієнтовані на особистість кожного вчителя, на зростання його педагогічної майстерності й задоволення запитів учителів-практиків.

Робота над науково-методичними проблемами вимагає всебічної обізнаності вчителів із питань науки та педагогічної практики. З цією метою використовується інформаційна база райметодкабінету та фахових видань, які виписують педагоги.

Основною складовою в підвищенні наукового, фахового та методичного рівня вчителів є самоосвіта. В її процесі вивчається нова література (журнали, газети освітнього профілю), методи та методика викладання окремої галузі знань, набутий досвід іншими педагогами і не лише вітчизняними. Результати цієї роботи були викладені у вигляді доповіді на засіданнях методичних об’єднань, а також при відвідуванні відкритих уроків.

Склалася певна система роботи з молодими вчителями. Проводимо засідання школи молодого учителя, організовуємо відвідування та аналіз уроків у досвідчених вчителів, надаємо практичну допомогу у розробці певних тем уроку та складання календарно-тематичного планування. Молоді вчителі залучаються до всіх форм методичної роботи, які проводяться з учителями в районі. Намагаємося пропонувати виступи з тих тем, з яких володіють найкраще.

В ході планування методичної роботи звертаємо увагу на проведення тематичних семінарів, які є найефективнішою роботою з учителями. Для ефективного їх проведення здійснюємо попередню підготовку до них: вивчення теоретичного матеріалу, узагальнення навчальних тем, які вивчаються на основі проблеми, проведення майстер класів. Обговорення уроків, що традиційно зводяться до відзначення тільки позитивного в їх проведенні, замінено на обговорення проблеми, яка виноситься на семінар. Щоб обговорення проходило в невимушеній обстановці, заздалегідь готуються питання для дискусії, яка допомагає виявити різноманітні точки зору на проблему. Це спонукає вчителів до активної участі в обговоренні, обміну думками та висловлювання пропозицій щодо вирішення методичної проблеми.

Протягом року на семінарах, практичних заняттях та тренінгах вчителі розглядали наступні питання:

 1.  «Ярмарок ідей»: підготовка матеріалів для проведення районного веб-квесту з інформатики.
 2. Про поповнення Web-сайтів навчальних закладів.
 3. Теоретичні аспекти викладання інформатики у 4 класі.
 4. Теоретичні основи інформатики: формулювання інформатичних понять у різних джерелах.
 5. Практичні аспекти викладання інформатики у 4 класі.
 6.  Створення інтерактивної гри для учнів молодших класів засобами мультимедіа.
 7. Аналіз навчальних програм, підручників на 2015-2016 н.р. Особливості викладання інформатики у 4 та 7 класах за новою програмою.
 8. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.
 9. Забезпечення навчально-виховного процесу у районі.
 10. Готовність кабінетів до роботи у новому навчальному році, оформлення необхідної документації.
 11. Робота сайту спільноти вчителів інформатики району.
 12. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури.
 13. Підготовка до проведення ІІ туру олімпіад з інформатики та інформаційних технологій;
 14. Про проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»;
 15. Розв’язування оптимізаційних та статистичних задач засобами MS Excel;
 16. Переваги та можливості дистанційного навчання інформатики.

 

На засіданнях також впроваджуємо і нетрадиційні форми методичної роботи: круглий стіл, аукціон педагогічних ідей та методичний фестиваль. У ході відвідувань закладів проводимо огляди кабінетів інформатики та ІКТ, під час яких вчителі знайомлять колег з своїми методичними матеріалами.

Протягом 2015 року з вчителями, які будуть викладати «Сходинки до інформатики» у 4 класі були проведені практичні семінари-тренінги. На семінарах вчителі ознайомилися з методичними рекомендаціями викладання курсу, програмним забезпеченням, розробили календарно-тематичне планування.

На засіданнях методичних об’єднань заслуховуються і обговорюються доповіді з найактуальніших питань навчання і виховання; робиться огляд нової фахової літератури; обговорюються книги, статті з журналів і газет на актуальні теми. 

Згідно з висновками провідних дидактів української школи, показником ефективності науково-методичної роботи є співставлення зростання педагогічної майстерності з кінцевою метою методичної роботи – підвищенням якості та ефективності навчально-виховного процесу. Систематична цілеспрямована методична робота з учителями інформатики, яка позитивно впливає на рівень професійної компетентності педагогів району, суттєво позначається на її результатах і ефективності.

Підвищенню фахового рівня педагогів сприяє їх участь у методичних заходах різного рівня: конференціях, семінарах, конкурсах тощо. Постійно проводимо роботу, щоб учителі та учні району брали участь у щорічних конкурсах, олімпіадах, турнірах, різноманітних обласних, Всеукраїнських та Міжнародних інтерактивних конкурсах, змаганнях.

Організація результативної участі школярів у конкурах, олімпіадах, турнірах – нелегка праця, яка потребує високого рівня фахової майстерності педагога. Слід зазначити, що не всі школи приймають участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

Важливим аспектом роботи зі здібними учнями є залучення їх до участі в альтернативних конкурсах. Позитивним є зростання учасників Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер».

Інтернет є сполучною ланкою між учасниками освітнього процесу всередині навчального закладу і зовнішніми особами та організаціями, такими як батьки, інші школи, управління освітою, методичні центри, наукові організації і т. п., а також власні ресурси Інтернету.

Чи не найголовніше місце в інформаційному освітньому просторі району посідає сайт спільноти вчителів інформатики, який діє з 2013 року. Протягом останніх років педагоги активно долучаються до наповнення сайтів спільнот: надсилають матеріали з досвіду роботи, поповнюють методичну скарбничку конспектами уроків та позакласних заходів, представляють до уваги конкурсні роботи, розміщають матеріали для підготовки до олімпіад, надають методичні рекомендації тощо.

За сучасних умов розвитку освіти України великого значення набуває система методичної роботи в районі, головною метою якої є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя методичного об'єднання. Для школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними й глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці.