РМО вчителів інформатики Волноваського району

 
Сайт учителя інформатики Бройченка А.Г.

Семінари, конференції

Підготовка до 2014-2015 навчального року

 

 

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2014-2015 навчальному році

 

Школа як один з найважливіших соціальних інститутів повинна надавати допомогу учням у адаптації до сучасного інформаційного простору за рахунок створення умов для особистісного зростання та підвищення рівня інформованості в різних сферах життя.

Інформатика - один з улюблених інноваційних предметів шкільної підготовки. Він робить школу сучасною та наближає її до життя, вимог суспільства.

У 2014/2015 навчальному році в навчальних закладах продовжується впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та нових навчальних програм з усіх базових дисциплін, а також з інформатики. Тому вчителям інформатики необхідно перед початком навчального року обов’язково познайомитись зі всіма новими документами, поновити свої знання нормативної бази.

Предмет "Інформатика" у 2014/2015 навчальному році, відповідно до вимог Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, входить в інваріантну частину навчальних планів у 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 класів. У 3 та 6 класах вивчення інформатики відбувається вперше за новою програмою.

 

Початкова школа

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» у 2012/2013 навчальному році було розпочато поступове впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти. Відповідно до якого у 2013/2014 навчальному році учні 2 класу розпочали вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики» за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572.

Звертаємо увагу! У 2014/2015 навчальному році змінена назва предмета «Сходинки до інформатики» на «Інформатика» згідно з наказом МОН України № 460 від 16.04.2014 р. «Про внесення зміни у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 572 від 10.06.2011 р».

Структура шкільного курсу «Інформатика» в початковій школі у 2014/2015 навчальному році:

 

 

Для вивчення предмета «Інформатика» в 1-3 класах 2014/2015 навчального року за новим Державним стандартом початкової освіти надано перелік чинних програм:

Для інваріантної складової: 

  1.  «Програма «Сходинки до інформатики для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджена Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050 (Завантажити).

Для варіативної складової:

  1. Програма «Інформаційна культура» 1-2 клас (автори: Пушкарьова Т.О., Саражинська Н.А., Гущина Н.І.) (рекомендована для навчальних закладів, які працюють за проектами «1 учень –1 комп’ютер» та «Росток») (Завантажити).
  2. Програма «Прикладна інформатика. 1-4 класи» (автори: Л. Журавльова, Т. Проценко) (рекомендована для позакласної роботи, 2 години на тиждень, надруковано у збірнику «Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану». Книга 3 / Упор.: Г.Ф. Древаль, Л.Ф. Щербакова, А.В. Лотоцька. - Тернопіль: Мадрівець, 2012. – 200 c.) (Завантажити).

Особливості викладання інформатики у 2-3 класах за новою програмою


Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2 класі за Програмою надані в додатку до листа Міністерства освіти і науки від 30.05.2013 № 1/9-383 «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» та «Педагогічна скарбниця Донеччини», № 1, 2013 року.
Курс «Інформатика» розрахований на 35 годин у 3 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану.
Розподіл годин на вивчення окремих розділів, передбачених навчальною програмою у 3 класі, буде таким:

Тема Годин
Повторення, узагаьнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас 2
Інформаційні процеси і комп'ютер 4
Файли та папки. Вікна та операції з вікнами 4
Пошук даних в Інтернеті 6
Робота з презентаціями 7
Алгоритми і виконавці 5
Створення проектів 4
Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резерв часу 3
Всього 35

 

Програмою передбачений резерв часу, який можна додатково використати для вивчення тем курсу, а також для виконання додаткових навчальних проектів, проведення інтелектуальних конкурсів і творчих змагань у кінці кожного семестру або навчального року.
На початку та наприкінці 3 класу передбачені години для повторення й систематизації набутих знань.
Особливості навчання:

  • Однією з важливих складових програми є інтегративні навчальні проекти, при виконанні яких відбувається закріплення, поглиблення й активне засвоєння матеріалів курсу.
  • Програмою передбачено створення учнями індивідуальних або групових проектів у 3-ому класі.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та листа Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально.
Нагадуємо, що з метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Рекомендується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку (3-4 класи) та демонстраційне портфоліо (2-4 класи).
Оцінювання якості підготовки учнів з предмета «Інформатика» здійснюється у двох аспектах:

  • рівень володіння теоретичними знаннями;
  •  здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.

Домашні завдання з інформатики задавати учням 2 класу не бажано, окрім випадків визначених у підручниках (обговоріть з батьками, тощо).

 

Особливості викладання інформатики у 4 класі


Навчальний предмет «Інформатика» для учнів 4 класу вивчатиметься відповідно до Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 № 682, до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року».
У 4 класах інформатика може викладатися за рахунок годин варіативної складової. За умови, якщо у попередні навчальні роки учні 2-3 класів вивчали інформатику, то у 4 класі можна продовжити навчання за цими програмами:
«Сходинки до інформатики. 2-4 класи» для ЗНЗ (автори: Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.). Детальна інформація на сайті: http://dvsvit.com.ua.
пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів. 2-4 класи» для ЗНЗ (автор Коршунова О.В.). Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. – 368 с.). Детальна інформація на сайті: http://vesna-books.com.ua/books/index/all/
shukachi-skarbiv/.
пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд». Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» (автор Антонова О.П. Шепетівський НВК № 2 школа-гімназія, Хмельницька область. (Інформатика в школі. – Основа. – №8. – 2012). Детальна інформація на сайті: http://aspekt-edu.kiev.ua/.
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 4 класі прописані в листі МОНмолодьспорту України від 01.06.12 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17-22, 2012 року та на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua), «Педагогічна скарбниця Донеччини», № 1, 2012.